Aprendiendo a Convivir EDEXTwitterActualidadListas todasBuscar noticiasBoletínDerechos de autor

Elkarbizita Ikasgai ez da albisteen buletinean agertzen diren edukiek dituzten eskubide moral eta ondasun-eskubideen jabe. Erabilitako dokumentu grafiko eta literario guztiak Interneten dauden sarbide publikoko webguneetatik hartu dira. Webgune horietan ez da aipatzen aurretiazko baimenik behar denik dokumentu horien dibulgaziorako edota beste webgune batean argitaratzeko.

Buletinean agertzen diren dokumentuen jatorriari buruzko eskuragarri dauden datu guztiak ematen ditugu. Horrez gain, elektronikoki argitaratuak izan zireneko URL-helbidea eta buletinera noiz gaineratu zen adierazten duen dataren berri ere ematen dugu.

Buletin hau inongo helburu komertzialik gabe prestatzen da, bertan agertzen den informazioaren hedapena erraztea izanik helburu bakarra. 

Aipatutako materialen egile-eskubideak dituen edozeinek ez baderitzo egokia material hori buletinean egoteari, edota dokumentuaren identifikazioan akatsen bat dagoela konturatzen bada, zerbitzuaren arduradunekin harremanetan jar dadila erregutzen dugu. Bertan, eta horrela nahi izanez gero, berehala hartuko dute aintzat dokumentua kentzeko eskakizuna. Akatsen bat egotea gertatuz gero ere, laster batean zuzenduko dute.

 

El arte de vivir en paz y armonía con la diferencia, y de beneficiarnos, serenamente, de la variedad de estímulos y oportunidades que comporta, es una de las habilidades
 EDEX 2007-2015