Aprendiendo a Convivir EDEXTwitterPertsona eta kultura desberdinekiko errespetua eta onarpena sustatzea, ezezaguna arbuiatzeko baino balio ez duten aurreiritziak murriztea, dena Hezkuntzaren bitartez eta kulturen arteko trukeari indarra emanez.

Kultura arteko ikuspegian oinarritutako hezkuntza-proposamenaren helburu nagusia kontuan hartuta, ikasleek, etorkinek nahiz etorkinak ez direnek, gizarte eta kultura arloko eskumen sendoa lortu behar dute, hau da, gure gizarteen eraikuntzan eragile aktibo moduan adierazteko gaitasuna emango dieten trebetasunak eta jarrerak lortu behar dituzte.

Elkarren arteko laguntzarako eta gizarte-lankidetzarako prozesuetan trebatzea da berdinen arteko elkarbizitzaren oinarrizko osagaietako bat. Elkarren arteko laguntza abian jartzea, lankidetzan eta elkartasunean trebatzea oinarri-oinarrizkoa da hiritar aktiboak eta arduratsuak eratzeko orduan.

 

 EDEX 2007-2015